Skip to content
Home » Games » Street Fighter Alpha 3 Special Moves

Street Fighter Alpha 3 Special Moves

  Street Fighter Alpha 3 has a total of 17 characters, each with its own special moves. However, it is very difficult (or almost impossible) for you to know all these head hits. So, we at CodioDesk decided to make this post with all the special moves of each character in Street Fighter Alpha 3 so that you don’t have to pause the game to look!

  Just below you can click on the character you want to see the special moves in Street Fighter Alpha 3:

  All special moves for each Street Fighter Alpha 3 character

  Weak punch
  Weak kick
  Strong punch
  Strong kick
  • means you can press or
  • means you can press or

  Adon

  Coup NameAttack Button
  XTHEV Jaguar Carryor +
  XTHEV Jaguar Slamor +
  XTHEV Jaguar Stabor +
  XTHEV Jaguar Throwor +
  XTHEV Jaguar Crunch+
  XTHEV Rising Jaguar+
  THEV Jaguar Kick+
  X Jaguar Kick
  XTHEV Jaguar Tooth+
  THE Jaguar Revolver+
  XTHE Jaguar Varied Assault+
  XTHE __Jaguar Thousandduring level 3 or in the Jaguar Varied Assault X-ism
  XTHE __Jaguar Assassinduring level 3 or in the Jaguar Varied Assault X-ism

  Akuma

  Coup NameAttack Button
  XTHEV Seoi Nageor +
  XTHEV Tomoe Nageor +
  XTHEV Jigoku-gurumaor +
  XTHEV Tenma Kuujin Kyaku, up in the air +
  XTHEV Zugai Hasatsu+
  XTHEV Senpuu Kyaku+
  XTHEV Gou Hadouken+
  XTHEV Hadou no Kamae+
  XTHEV Zankuu Hadouken+
  XTHEV Shakunetsu Hadouken+
  XTHEV Gou Shoryuken+
  XTHEV Tatsumaki Zankuukyaku+
  THEV Zenpou Tenshin+
  XTHEV Ashura Senkuu Forward+or
  XTHEV Ashura Senkuu Backward+or
  THEV Hyakki Shuu+, then…
  THEV __Hyakki Gou Zando not do anything
  THEV __Hyakki Gou Shou
  THEV __Hyakki Gou Sen
  THEV __Hyakki Gou Saiany direction + when you are close
  THEV __Hyakki Gou Tsuiany direction + when you are close
  THE Messatsu Gou Hadou+
  THE Messatsu Gou Shouryuu+
  THE Tenma Gou Zankuu+
  XTHE Shun Goku Satsu

  Balrog

  Coup NameAttack Button
  XTHEV Head Bomberor +
  XTHEV Kuuchuu Head Bomberor +
  XTHEV Dash Straight+
  XTHEV Dash Upper+
  THEV Dash Ground Straight+
  THEV Dash Ground Upper+
  THE Buffalo Headbutt+– reverse only
  V Buffalo Headbutt+
  XTHEV Turn PunchHold orand release.
  X Crazy Buffalo+or
  THE Crazy Buffalo+
  THE Gigaton Blow+

  Birdie

  Coup NameAttack Button
  XTHEV Bull Spikeor +
  XTHEV Bad Throwor +
  XTHEV Bad Scrapor +
  XTHEV Body Press+
  XTHEV Bull Drop+
  X Bad Hammerstanding closehold
  XTHEV Bull Head+
  XTHEV Bull HornHold or, then release
  XTHEV Murderer Chain+
  XTHEV Bandit Chain+
  XTHE The Birdie+
  THE Bull Revenger+or

  Blanka

  Coup NameAttack Button
  XTHEV Wild Fangor+
  XTHEV Jungle Slamor +
  XTHEV Wild Shootor +
  XTHE Rock Crushclose, or+
  V Rock Crush+
  XTHEV Amazon River Run+
  XTHEV Electric Thunder
  XTHEV Rolling Attack+
  XTHEV Rolling Backstep+
  XTHEV Vertical Rolling+
  XTHEV Surprise Forwardor +
  XTHEV Surprise Back+
  XTHE Ground Shave Rolling+
  THE Tropical Hazard+, or

  Cammy

  Coup NameAttack Button
  XTHEV Hooligan Suplexor +
  XTHEV Frankensteineror +
  XTHEV Flying Neck Huntor +
  XTHEV Air Frankensteineror +
  XTHEV Spiral Arrow+
  XTHEV Cannon Spike+
  V Cannon Strike, +
  V Cannon Revenge+
  XTHE Axle Spin Knuckle+
  XTHEV Hooligan Combination+, then…
  XTHEV __cancel
  XTHEV __Razor Edge Slicerdo not do anything
  XTHEV __Fatal Leg Twisteror + close to the head
  XTHEV __Cross Scissors Pressureor + close to the waist
  XTHE Spin Drive Smasher+
  THE Reverse Shaft Breaker+, or
  THE Killer Bee Assault+

  Charlie

  Coup NameAttack Button
  XTHEV Dragon Suplexor +
  XTHEV Knee Gatlingor +
  XTHEV Flying Buster Dropor +
  XTHEV Airjackor +
  THEV Dash
  THEV Knee Bazookaduring the dash, press
  X Knee Bazookaor +
  XTHEV Jump Sobator +
  XTHEV Step Kickor +
  XTHEV Spin Back Knucklestanding
  XTHEV Sonic Boom+
  XTHEV Somersault Shell+
  XTHE Somersault Justice+
  THE Sonic Break+,
  THE Crossfire Blitz+

  Chun-Li

  Coup NameAttack Button
  XTHEV Sankaku TobiJump against a wall,press in the opposite direction
  XTHEV Koshuu Touor +
  XTHEV Ryuusei Rakuor +
  XTHEV Kouhou Kaiten Kyaku+
  XTHEV Kaku Kyaku Raku+
  XTHEV Yousou Kyaku+
  XTHEV Hyakuretsu Kyaku
  THEV Kikouken+
  THEV Sen’en Shuu+
  THEV Tenshoukyaku+
  X Tenshoukyaku+(reverse only)
  X I’m Hakkei+
  X Spinning Bird Kick+
  XTHE Senretsu Kyaku+
  THE Kikoushou+
  THE Hazan Tenshoukyaku+

  Cody

  Coup NameAttack Button
  XTHEV Prisoner Throwor +
  XTHEV Bad Stampor +
  XTHEV Guilty Stampor +
  XTHEV Stomach Blow+
  XTHEV Crack Kick+
  V Yokeorwhen attacked
  XTHEV Bad Stone+hold to delay
  THEV Fake Throw+hold to delay
  XTHEV Ruffian Kick+
  XTHEV Criminal Upper+
  THEV Bad Spray+(when knocked out)
  XTHEV Tokushu Koudou: Knife Hiroi+
  XTHEV Tokushu Koudou: Knife Kougekiwhen armed
  XTHEV Tokushu Koudou: Knife Nage+when armed
  XTHE Final Destruction+
  THE Dead End Irony+

  Dan

  Coup NameAttack Button
  XTHEV Seoi Nageor +
  XTHEV Otoko Nageor +
  XTHEV Gadouken+
  XTHEV Koryuken+
  XTHEV Dankuukyaku+
  THEV Kuuchuu Dankuukyaku+
  XTHEV Zenten Chouhatsu+
  XTHEV Kouten Chouhatsu+
  XTHEV Shagami Chouhatsuwhile crouching
  XTHEV Kuuchuu Chouhatsuwhile jumping
  V Saikyou-ryuu BougyoBlocking, then +
  XTHE Hisshou Buraiken+
  THE Shinkuu Gadouken+
  THE Kouryuu Rekka+
  THE Chouhatsu Densetsu+
  THE Chouhatsu Shinwa+
  THE __Zenten / Kouten Chouhatsuor +or during Chouhatsu Shinwa

  Dee Jay

  Coup NameAttack Button
  XTHEV Funky Shout Throwor +
  XTHEV Monkey Flipor +
  XTHEV Air Monkey Flipor +
  XTHEV Knee ShotJump diagonally, +
  XTHEV Air Slasher+
  XTHEV Double Rolling Sobat+
  XTHEV Machine Gun Upper+,
  X V Jackknife Maximum+
  XTHE Sobat Carnival+
  THE Climax Break+
  THE Theme of Sunrise+

  Dhalsim

  Coup NameAttack Button
  XTHEV Yoga Smashor +
  XTHEV Yoga Throwor +
  XTHEV Yoga Tripor +
  THE Yoga Shock+(hold )
  THEV Tegatana Suihei Chop+
  XTHEV Drill Zutsuki+
  XTHEV Drill Kick+
  THEV Kuuchuu Chouhatsuwhile jumping
  XTHEV Yoga Fire+
  X Yoga Flame+
  X Yoga Blast+
  X Yoga Teleportor +or
  THEV Yoga Flame+
  THEV Yoga Blast+
  THEV Yoga Teleportor +or
  THEV Yoga Escape+(reverse only)
  X Yoga Tempest+
  THE Yoga Inferno+
  THE Yoga Strike+
  THE Yoga Stream+

  E. Honda

  Coup NameAttack Button
  XTHEV Tawara Nageor +
  XTHEV Saba Orior +
  XTHEV Tsuriyane Nageor +
  X Flying Sumo Press+
  X Hiza Gerior+
  X Harai Gerior+
  THEV Flying Sumo Press
  THEV Hiza Geri+
  THEV Harai Geri+
  XTHEV Hyakuretsu Harite
  XTHEV Super Zutsuki+
  XTHEV Super Hyakkan Otoshi+
  XTHEV Ooichou Nage+
  XTHE Oni Musou+
  THE Fuji Oroshi+
  THE Orochi Kudaki+

  Fei Long

  Coup NameAttack Button
  XTHEV Seichuu Renten Gekior +
  XTHEV Shuu Kubi Karior +
  XTHEV Shuu Kubi Rakuor +
  XTHE Chokka Raku Shouor+
  V Chokka Raku Shou+
  XTHEV En Geki Shuu+
  XTHEV Rekka Ken+(run 3 times)
  XTHEV Shien Kyaku+
  X V Rekku Kyaku+
  XTHE Rekka Shinken+
  THE Shien Renkyaku+
  THE Ryuu Yassai+
  THE Ryuu Shin YassaiIt happens during the Ryuu Yassaihits the opponent with the last active frames

  Gen

  Coup NameAttack Button
  XTHEV Jurakuor +
  XTHEV Houzenor +
  XTHEV Shuugaor +
  THEV Ansatsu Ken: Sou-ryuu
  XTHEV Hyakurenkou
  XTHEV Gekirou+,
  XTHE Zan’ei+
  THE Shitenshuu+
  THEV Ansatsu Ken: Ki-ryuu
  XTHEV Kyoutetsu
  XTHEV Onkyou
  THEV Kirou+
  THEV Satsujin+
  XTHEV SaizuJump over the opponent,
  THEV Uken> Shakudan, quickly
  XTHEV Jasen+
  THEV Ouga+
  THE Kouga+
  THE Jakouha+

  Guile

  Coup NameAttack Button
  XTHEV Judo Throwor +
  XTHEV Dragon Suplexor +
  XTHEV Flying Mareor +
  XTHEV Flying Buster Dropor +
  XTHE Knee Bazookaor +
  V Knee Bazookaor +
  XTHE Rolling Sobator +
  XTHE Reverse Spin Kickclose, or +
  XTHEV Spin Back Knuckle+
  XTHEV Sonic Boom+
  XTHEV Somersault Kick+
  THE Sonic Hurricane+,
  XTHE Somersault Strike+

  Guy

  Coup NameAttack Button
  XTHEV Sankaku TobiJump against a wall,press in the opposite direction
  XTHEV Seoi Nageor +
  XTHEV Tsukami Nageor +
  XTHEV Izuna Otoshior +
  XTHEV Hiji Otoshi+
  XTHEV Kubi Kudaki+
  XTHEV Kamaitachi+
  XTHEV Bushin Gokusa Kenwhen you are close
  X Bushin-ryuu Seoi Nage+when you are close
  XTHEV Bushin-ryuu Seoi Nage+or during Tsukami Nage
  XTHEV Bushin Izuna Otoshi+, close
  XTHEV Izuna no Hiji Otoshi+, far away
  XTHEV Houzantou+
  XTHEV Bushin Senpuu Kyaku+
  XTHEV Hayagake: Kyuuteishi+,
  XTHEV Hayagake: Kage Sukui+,
  XTHEV Hayagake: Kubikari+,
  THE Bushin Hassou Ken+
  THE Bushin Gourai Kyaku+
  XTHE Bushin Musou Renge+

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.